ΚΕΛΕΦΑ (ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)


ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Και οι τρεις  πλατείες της Κελεφάς είναι πανέμορφες. Αποτελούν καύχημα όλων, αλλά κυρίως των παραπλήσιων οικιών. Η κεντρική πλατεία όμως, του Αγίου Βασιλείου, υπερτερεί σε πολλούς τομείς. Απετέλεσε για πολλές δεκαετίες το κέντρο του χωριού με τα καφενεία γύρο της και γενικά ολόκληρη την κοσμική ζωή του χωριού. Καμία άλλη πλατεία της Κελεφάς, δεν έζησε, όπως αυτή, τους παλμούς της μικρής αυτής Κοινωνίας. http://www.kelefa.gr/k01_kelefa.html 

Η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου ή «Πρωτοχρονιά», βρίσκεται στο χωριό Κελεφά της δυτικής Μάνης και βρίσκεται στη μεγάλη κεντρική πλατεία του χωριού. Πρόκειται για έναν δίστυλο εγγεγραμμένο ναό με τρούλο, όπου το δυτικό σκέλος του σταυρού επιμηκύνεται με ζεύγος πεσσών. Στα δυτικά του υψώνεται ψηλό κωδωνοστάσιο που αναπτύσσεται σε τρεις βαθμίδες και έχει δυο καμπάνες.Ο ναός είναι κτισμένος με αργολιθοδομή και συνδετικό κονίαμα στους αρμούς, χωρίς ιδιαίτερες μορφολογικές αξιώσεις στη διάπλαση των όψεων, πέρα από τα λίθινα πλαίσια ορισμένων ανοιγμάτων.Στο εσωτερικό του ήταν κατάγραφος, με εξαίρεση το δυτικό τμήμα, με μεγάλο μέρος των τοιχογραφιών να σώζεται και σήμερα.Επιγραφή που σώζεται στο καμπαναριό μαρτυρά ότι ο ναός ανεγέρθηκε από τον «Δ. Πετράκο από τη Χαριά». Η δαπάνη και η χορηγία για την ανέγερση ναού ήταν ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο κατά τη συγκεκριμένη εποχή, με στόχο την κοινωνική προβολή των ατόμων.Οι εκκλησίες κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο εικάζεται ότι εκτός από θρησκευτικά κέντρα στα οποία λάβαιναν χώρα τα πιο σημαντικά γεγονότα της καθημερινότητας, λειτουργούσαν επιπλέον και ως χώροι συνεδριάσεων για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων, καθώς και ως χώροι ασύλου για τους διωκόμενους. Το αρχείο PDF περιέχει πληροφορίες σχετικά με το μνημείο και ένα 3Δ μοντέλο του ναού που δημιουργήθηκε με φωτογραμμετρικές μεθόδους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου