ΠΟΛΥΑΡΑΒΟΣ (ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)


Ο ναός αυτός υπήρξε η κεντρική εκκλησία του χωριού του Πολυάραβου πάνω στο λόφο. Είναι μεγάλων διαστάσεων, ενός χώρου, σταυρεπίστεγος και επαναλαμβάνει σε μεγαλύτερη κλίμακα τον αρχιτεκτονικό τύπο της εκκλησίας που προαναφέρουμε σε αυτό το άρθρο. Είναι κτισμένος με τοπική πέτρα και ορθογωνισμένες λαξευτές πέτρες στις γωνίες. Εξωτερικά έχει μία τρίπλευρη αψίδα, δύο πύλες εισόδου και μεγάλα μονόλοβα ή δίλοβα παράθυρα με ημικυκλικά τόξα. Τα πλαίσια όλων των ανοιγμάτων είναι κτισμένα με λαξευτές καλά αρμοσμένες πέτρες. Στο εξωτερικό του ναού παρατηρείται νεοκλασικός διάκοσμος (ορθογώνιες πύλες, παραστάδες διακοσμημένες και αετώματα).
Το τέμπλο είναι κτιστό με εικόνες της αρχής του αιώνα μας. Στην εκκλησία καταγράφηκε Ευαγγελιστάριο του έτους 1774, έκδοση Βενετίας, με χαλκογραφίες δυτικής τέχνης. Η καμπάνα της εκκλησίας που διαθέτει ανάγλυφες παραστάσεις του Εσταυρωμένου, της Γέννησης και δύο Αγγέλων, φέρει την επιγραφή Πολιτσάραβος Παναγια Μαλευρου 1905 πρωτοπαπα στεμνιτση[ς]. Ο ναός υπολογίζεται ότι κτίστηκε προς το τέλος του 19ου αιώνα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου