ΑΛΤΟΜΙΡΑ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΣΤΑ ΑΛΤΟΜΙΡΑ ΜΑΝΗΣ


Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στα Αλτομιρά.
Προσθήκη λεζάντας