ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚ)

 Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΤΟΥ 13ου ΑΙΩΝΑ, ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ.,
 Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου κ ο πύργος Δουράκη.
Στον 13ο αιώνα επισημαίνεται έντονη οικοδομική δραστηριότητα, που ίσως συνδέεται με την σταδιακή διοικητική εξάρτηση της περιοχής από το Δεσποτάτο του Μορέως - άλλωστε το κάστρο της Μαΐνης είχε παραχωρηθεί από τους Φράγκους στους Παλαιολόγους ήδη από το 1261. Την περίοδο αυτή κτίζεται ο μεγαλύτερος ναός του οικισμού, η Κοίμηση, στο μέσο της κεντρικής πλατείας.ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου