ΔΕΣΦΙΝΑ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Ναός Αγίου Γεωργίου σταυροειδής τρουλαίος τετράστυλος ελλαδικού τύπου 14ου αιώνα. Διακρίνονται υπολείμματα τοιχογραφιών.


Προσθήκη λεζάντας

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου του 13ου αιώνα στη ΔΕΣΦΙΝΑ.

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου του 13ου αιώνα στη ΔΕΣΦΙΝΑ.

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου του 13ου αιώνα στη ΔΕΣΦΙΝΑ.

Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου του 13ου αιώνα στη ΔΕΣΦΙΝΑ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου