ΜΙΝΑ (ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

Το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων στην Μίνα, μονοκάμαρος, μεγαλιθικός ναός του β' μισού του 13ου αιώνα. Στον ημιερειπωμένο μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιος Γεώργιος Μίνας ανακατασκευάσθηκε η καμάρα που είχε καταρρεύσει, έγιναν τοπικές ανακτίσεις και αρμολογήματα και διαμορφώθηκε με πλακόστρωση ο άμεσος περιβάλλων χώρος. Οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε την Εφορεία και δαπάνη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μίνας.


ΜΙΝΑ (ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ)

ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. ΣΤΗ ΜΙΝΑ
ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. ΣΤΗ ΜΙΝΑ
ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. ΣΤΗ ΜΙΝΑ
Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΑ
ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. ΣΤΗ ΜΙΝΑ
ΟΙ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. ΣΤΗ ΜΙΝΑ