ΓΩΝΕΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

ΓΩΝΕΑ, η Παναγία με διπλό στρώμα αγιογραφιών.

ΓΩΝΕΑ, η Παναγία με διπλό στρώμα αγιογραφιών.
ΓΩΝΕΑ, η Παναγία με διπλό στρώμα αγιογραφιών.

ΓΩΝΕΑ, η Παναγία με διπλό στρώμα αγιογραφιών.

ΓΩΝΕΑ, η Παναγία με διπλό στρώμα αγιογραφιών.

ΓΩΝΕΑ

ΓΩΝΕΑ