ΑΝΩ ΠΟΥΛΑ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ (ΣΩΣΤΗΣ)

ΑΝΩ ΠΟΥΛΑ, ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ


Οπίσω του κάστρου της Άνω Πούλας, προς την θάλασσαν, εις απόστασιν ώρας περίπου από του ναού του Αγίου Θεοδώρου, ναϊσκος του Σωτήρος, μονοκάμαρος με ημικυκλικήν αψίδα, χαμηλήν θύρας εις τον δυτικόν τοίχον, υπέρ την οποίαν, ανακουφιστικόν τόξον εκ πωρολίθων. 


Το μνημείον (6μ με την αψίδα Χ 2.67 μ) έχει κτισθή δι αργών λίθων συδεδεμένων με ασβεστοκονίαμα. Ο βόρειος τοίχος πλατύνεται προς την βάσιν του, διαμορφών "σκάρπαν" και υπό την στέγην εισέχουσαν βαθμίδα. 


Η ημικυλινδρική κάμάρα έχει κτισθή κατ. ισόδομον σύστημα δια πωρολίθων. Ως ανώφλιον χρησιμεύει μαρμαρόλιθος. Εις την αψίδα διασώζονται λείψανα τοιχογραφιών. Φαίνεται η τοιχογράφησις περιωρίζετο μόνο σε αυτήν, εάν κρίνη κανείς εκ της παρά το τόξον της αψίδος απολήξεως του ασβεστοκονιάματος. 


Διασώζονται ίχνη μετωπικών ιεραρχών. Του άκρου αριστερού διατηρείται μόνον σχέδιον εξ ερυθρού χρώματος.


 Ο ναϊσκος μαλλον πρέπει να ανήκη εις τους βυζαντινούς χρονους.

 ΠΗΓΗ :  ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ

Nαός Σωτήρος, πίσω από το Κάστρο σε απόσταση περίπου ώρας, προς τη θάλασσα, μονοκάμαρος ναϊσκος (με την αψίδα 6 Χ 2.67μ) με ίχνη τοιχογραφιών στην αψίδα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου