Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Περιοδεία στους Επιτάφιους της Μάνης

Δείτε τους επιταφίους στη Μάνη http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_164.html

 

Η ζωή εν τάφω

κατετέθης, Χριστέ,

και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,

συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.

 

Μεγαλύνομέν σε,

Ιησού βασιλεύ,

και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου,

δι' ων έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

 

Οίμοι, φως του κόσμου

οίμοι φως το εμόν!

Ιησού μου ποθεινότατε, έκραζεν

η Παρθένος θρηνωδούσα γοερώς.

 

Η ζωή εν τάφω

κατετέθης, Χριστέ,

και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,

συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σην.