Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Το θείο δράμα στις τοιχογραφίες της Μάνης


Στην Δροσοπηγή, αξιόλογος είναι ο μεταβυζαντινός Ναός της Παναγίας, με τοιχογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν το 1879 από τον Παναγιώτη Κληροδέτη,