Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Eυαγγελιστού Λουκά

Ευαγγελιστής Λουκάς (τοιχογραφία από Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Σκαλτσοτιάνικα Μάνης). Η μνήμη του τιμάται από τη Χριστιανοσύνη στις 18 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Λουκάς.