Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Αγία Παρασκευή στη Μάνη


ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΓΑΡΔΕΝΙΤΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ