Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Η Παναγία στη Μεγάλη Καστάνια

Δείτε το εκκλησάκι και την εγχάρακτη επιγραφή στο εσωτερικό