Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Ο Επιτάφιος στις Κιτριές βγαίνει με τα κα'ί'κια στη θάλασσα