Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Καστάνια, Άγιος Νικόλαος Τρικάμπανος


Στο νότιο τοίχο της δυτικής καμάρας η Αγία Μαρίνα με στενό ωοειδές πρόσωπο.