Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Ο Άγιος Νικόλαος στο δρόμος της Λάγιας προς Κοκκάλα

Δείτε το εκκλησακι http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_709.html

Έξω από το χωριό Λάγια της Προσηλιακής ή Κάτω Μάνης, στο ναό του Αγίου Νικολάου, ως υπέρθυρο της ωραίας Πύλης έχουν τοποθετηθεί πεσσίσκοι με σύμφυτους κιονίσκους.  Στην κατακόρυφη λεπτή ταινία του υπέρθυρου σώζεται το πέρας επιγραφής με τη χρονολογία ΙΝΔ ΔΔ΄ΕΤΟΣ ΣΤΧΚΘ. Το έτος 6629 ισοδυναμεί με το 1121.  Σύμφωνα με πληροφορίες το υπέρθυρο έχει κλαπεί.
ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ