Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Αη Στράτης, στην περιοχή Δαιμονιάνικα, πάνω από τη Γέρμα