Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΛΕΦΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

    Δείτε το ναό εδώ        http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_603.html