Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

ΟΙΤΥΛΟ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δείτε το φάκελο του Αγ.Ιωάννη στο Οίτυλο http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_149.html