ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Δυτικά του μικρού οικισμού της Αγίας Κυριακής, στο δρομάκι με κατεύθυνση την Αγήτρια ψηλά κ αριστερά στην ρίζα εκτεταμένων βράχων υπάρχει μικρός, κομψός σταυρεπίστεγος* ναΐσκος του τύπου Α1, κτισμένος με μεγάλους τεφρούς μαρμαρολίθους, οι οποίοι έχουν ορθογωνισθεί. Ο τρόπος τοιχοδομίας του μας θυμίζει τον Ναό της Βλαχέρνας μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω. Στην αψίδα του εξωτερικά ανοίγεται τρίπλευρο τοξωτό παράθυρο. Για την οικοδόμηση του μνημείου δεν χρησιμοποιήθηκαν πλίνθοι. Οι διαστάσεις στο εσωτερικό του Ναού είναι 3.70 χ 2.87 μ. ενώ προς Δυτικά του Ναΐσκου συνεχίζεται μικρή προσθήκη με διαστάσεις 2.55μ. χ 2.33μ. ενώ η καμάρα του είναι από Βορρά προς Νότο. Η θύρα του πρόσθετου κτίσματος ανοίγεται στον βόρειο τοίχο.
Το ανώφλι της θύρας του Ναΐσκου, της διατρυπώσης τον δυτικό του τοίχου, συνίσταται εκ σχιστολίθου υπερ τον οποίον διαμορφούται ελαφρώς πεταλόμορφον ανακουφιστικόν τόξο εκ επιμελών λαξευμένων πωρολίθων. Η θύρα αρκετά μεγάλη για τις διαστάσεις του Ναού έχει πλάτος 0.82μ Το πάχος του βόρειου σταθμού είναι 0.65μ και του νότιου 0.70μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου