ΚΕΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ (Ερειπωμένος)

Κέρια, Παναγία Ερειπωμένος, μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναϊσκος εσωτερικών διαστάσεων 6.15 Χ 2.50μ οικοδομημένος με ξερολιθιά. Η στέγη έχει καταπέσει. Στο μέσο περίπου της κάμαρας σώζεται το κάτω τμήμα ενισχυτικής ζώνης που στηριζόταν σε φουρούσια. Στο νότιο τοίχο μπροστά από το κτιστό τέμπλο δαιτηρούνται εξίτηλα ίχνη μορφής στραμμένης προς το ιερό.


ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ Ν.Β ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου