ΚΟΥΛΟΥΜΙ, ΝΑΟΣ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟ ΟΝΟΜΑ

Ο ερειπωμένος ναός βρίσκεται λίγα μέτρα απο την διασταύρωση του κεντρικό δρόμου με τον δρόμο που ανεβαίνει προς Βάμβακα. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για το όνομα ή την χρονολογία.