ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΝΑΟΥΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΝΗ :

ΑΒΙΑ, ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΤΟΜΙΡΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΙΚΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΩ ΠΟΥΛΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΥΡΡΙΧΟΣ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΟΥΝΟ)

Aϊ Γιώργης, ψηλά στην πλαγιά, στο διάσελο Πυρρίχου - Xειμάρρας, στο ιστορικό Tρικεφάλι, όπου στα 1770 έγινε η περίφημη μάχη Xατζή Oσμάν. Λέγεται μάλιστα ότι το όνομα Tρικεφάλι το πήρε από τα τρία κεφάλια που οι Tουρκομογγόλοι έβαλαν σε πασσάλους για το φόβο των Eλλήνων (ανήκαν στους παπα-Tσατσούλη και Πικουλάκη από Aρεόπολη και Kαραβάκου από Kουσκούνι!).

ΠΥΡΡΙΧΟΣ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΟΥΝΟ)

Aϊ Γιώργης, ψηλά στην πλαγιά, στο διάσελο Πυρρίχου - Xειμάρρας, στο ιστορικό Tρικεφάλι, όπου στα 1770 έγινε η περίφημη μάχη Xατζή Oσμάν. Λέγεται μάλιστα ότι το όνομα Tρικεφάλι το πήρε από τα τρία κεφάλια που οι Tουρκομογγόλοι έβαλαν σε πασσάλους για το φόβο των Eλλήνων (ανήκαν στους παπα-Tσατσούλη και Πικουλάκη από Aρεόπολη και Kαραβάκου από Kουσκούνι!).

ΠΥΡΡΙΧΟΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μονοκάμαρος ναός, διαστάσεων 3.45 Χ 3.20μ . Οι τοιχογραφίες ανήκουν στο β΄μισό του 18ου αιώνα.

ΠΥΡΡΙΧΟΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μονοκάμαρος ναός, διαστάσεων 3.45 Χ 3.20μ . Οι τοιχογραφίες ανήκουν στο β΄μισό του 18ου αιώνα.

ΠΥΡΡΙΧΟΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μονοκάμαρος ναός, διαστάσεων 3.45 Χ 3.20μ . Οι τοιχογραφίες ανήκουν στο β΄μισό του 18ου αιώνα.

ΘΑΛΑΜΕΣ, ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΚΕΡΙΑ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΚΡΥΝΑΡΟΣ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΑ, ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΜΠΡΙΚΙ, ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΝΙΚΑΝΔΡΙ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΛΑΡΙΟΙ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΛΕΦΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΛΕΦΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΙΤΑ, ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΣΟΥΦΗ

ΚΟΙΤΑ, ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΛΤΣΟΤΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΕΞΩΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΑΣΤΙΟ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΡΟΥΔΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΙ, ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ ,εξωκλήσι, του Αγίου Γεωργίου που ανήκει στην οικογένεια Πιέρρου και Ρούλας Κορομπόκη.

ΛΑΓΚΑΔΑ, ,εξωκλήσι, του Αγίου Γεωργίου που ανήκει στην οικογένεια Πιέρρου και Ρούλας Κορομπόκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου