ΖΑΡΝΑΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ


Βυζαντινή Εκκλησία, Άγιος Νικόλαος κοντά στη Ζαρνάτα