ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Η Κοίμηση της Παναγίας στο Σκουτάρι,
Τρίκλιτη βασιλική μετά τρούλου που είναι κυλινδρικός. Στη κάτω ζώνη ανοίγονται παράθυρα. Η αψίδα πεντάπλευρη και δίκλινη. Διατηρεί τοιχογραφίες μεταβυζαντινής εποχής 18ου αιώνα. Τέμπλο ξυλόγλυπτο με φορητές εικόνες. Στο δάπεδο ενσωματωμένο θωράκιο παλαιοχριστιανικό. Οι κίονες φέρουν κιονόκρανα παλαιοχριστιανικά σε δεύτερη χρήση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου