ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Η Κοίμηση της Παναγίας στο Σκουτάρι,
Τρίκλιτη βασιλική μετά τρούλου που είναι κυλινδρικός. Στη κάτω ζώνη ανοίγονται παράθυρα. Η αψίδα πεντάπλευρη και δίκλινη. Διατηρεί τοιχογραφίες μεταβυζαντινής εποχής 18ου αιώνα. Τέμπλο ξυλόγλυπτο με φορητές εικόνες. Στο δάπεδο ενσωματωμένο θωράκιο παλαιοχριστιανικό. Οι κίονες φέρουν κιονόκρανα παλαιοχριστιανικά σε δεύτερη χρήση.