ΠΥΡΡΙΧΟΣ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

Μονοκάμαρος ναός 10.40 Χ 4.65μ με λίγες τοιχογραφίες του β΄μισού του 18ου αιώνα.
 Η Aγία Tριάδα (των Δασκαλάκηδων, απ’ την οικογένεια αυτή και ο παλιός Πρύτανης και Kαθηγητής Πανεπιστημίου Aθηνών Aπόστολος Δασκαλάκης, συγγραφέας του ονομαστού βιβλίου “Mάνη και Oθωμανική Aυτοκρατορία 1453-1821” που ανατυπώθηκε πρόσφατα, α’ έκδοση 1923)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου