ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ)

Μια εγχάρακτη επιγραφή του 1771 στο ναίσκο της Παναγίας της Μεγ. Καστάνιας (αριστερά)
Στο χωριό της Μεγάλης Καστάνιας της Μεσσηνιακής Μάνης, στο μικρό ναίσκο της Παναγίας (16ος αι.)υπάρχει μία εγχάρακτη επιγραφή που φαίνεται στην εικόνα. Είχε σκαλισθεί με αιχμηρό αντικείμενο στο σκούρο φόντο μνημειώδους αγιογραφίας, έτσι που αποκαλύπτετο το λευκό υπόστρωμα.
Το βλέμμα με την πρώτη ματιά πηγαίνει αμέσως στην χρονολογία «1772» στην πρώτη γραμμή. Η χρονολογία αυτή βρίσκεται κοντά στο 1770 τη χρονιά των Ορλωφικών στη Μάνη (των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 1770). Η επιγραφή είναι κατ' ουσίαν τρείς ανεξάρτητες εγχάρακτες επιγραφές γραμμένες από το ίδιο πρόσωπο που αναφέρονται σε γεγονότα των ετών 1771, 1772, 1773. Εκείνα του έτους 1771 έχουν ιστορική και οικονομικο-κοινωνική αξία και για το λόγο ότι έπονται των τραγικών για τους Μανιάτες συμβάντων της Ανοιξης του 1770. http://www.psfkatsafados.gr/
Μια εγχάρακτη επιγραφή του 1771 στο ναίσκο της Παναγίας της Μεγ. Καστάνιας (αριστερά)
Στο χωριό της Μεγάλης Καστάνιας της Μεσσηνιακής Μάνης, στο μικρό ναίσκο της Παναγίας (16ος αι.)υπάρχει μία εγχάρακτη επιγραφή που φαίνεται στην εικόνα. Είχε σκαλισθεί με αιχμηρό αντικείμενο στο σκούρο φόντο μνημειώδους αγιογραφίας, έτσι που αποκαλύπτετο το λευκό υπόστρωμα.
Το βλέμμα με την πρώτη ματιά πηγαίνει αμέσως στην χρονολογία «1772» στην πρώτη γραμμή. Η χρονολογία αυτή βρίσκεται κοντά στο 1770 τη χρονιά των Ορλωφικών στη Μάνη (των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 1770). Η επιγραφή είναι κατ' ουσίαν τρείς ανεξάρτητες εγχάρακτες επιγραφές γραμμένες από το ίδιο πρόσωπο που αναφέρονται σε γεγονότα των ετών 1771, 1772, 1773. Εκείνα του έτους 1771 έχουν ιστορική και οικονομικο-κοινωνική αξία και για το λόγο ότι έπονται των τραγικών για τους Μανιάτες συμβάντων της Ανοιξης του 1770.
Η επιγραφή αποτελείται όπως προελέχθη από τρείς ανεξάρτητες επιγραφές γραμμένες σε διαφορετικό χρόνο, η πρώτη εκ πέντε γραμμών το 1771, η δεύτερη εκ δύο γραμμών πάνω από την πρώτη φέρει ημερομηνία 11.10.1772 και η τρίτη αριστερά με πέντε γραμμές αναφέρεται στο διάστημα από 17.7 έως 15.9.1773. Στο κάτω μέρος σε δύο γραμμές αναγράφεται το όνομα του γράψαντος.

Μεταγραφή της επιγραφής:

1772. οκτοβριου -1- εχάθι το φεγκάρι
όρες -3- ιμέρα κιριακί κε ήτανε ακέρεο
1771 – ηρτε ακριβια κε επιγενε το γενη
μα τρισ ογγες τον παρα κε το λαδι ι μποτζα πα
ραδες -60. το μπαμπακι ι λίτρα παραδες -20
το κρασι η μποζτα παραδες -30-
κε το αλατζη υ οκα παραδες -5-
1773 μινι ηουλιου 17 επεπεθα
νε ο παναγιοτις - -
σετεμβριου -15- -
εφιγε ι γι
νεκα του - -
γριγοριος ιερομομο[να]χος ταβου
λαρακισ εγραψα

Μια εγχάρακτη επιγραφή του 1771 στο ναίσκο της Παναγίας της Μεγ. Καστάνιας (αριστερά)
Στο χωριό της Μεγάλης Καστάνιας της Μεσσηνιακής Μάνης, στο μικρό ναίσκο της Παναγίας (16ος αι.)υπάρχει μία εγχάρακτη επιγραφή που φαίνεται στην εικόνα. Είχε σκαλισθεί με αιχμηρό αντικείμενο στο σκούρο φόντο μνημειώδους αγιογραφίας, έτσι που αποκαλύπτετο το λευκό υπόστρωμα.
Το βλέμμα με την πρώτη ματιά πηγαίνει αμέσως στην χρονολογία «1772» στην πρώτη γραμμή. Η χρονολογία αυτή βρίσκεται κοντά στο 1770 τη χρονιά των Ορλωφικών στη Μάνη (των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 1770). Η επιγραφή είναι κατ' ουσίαν τρείς ανεξάρτητες εγχάρακτες επιγραφές γραμμένες από το ίδιο πρόσωπο που αναφέρονται σε γεγονότα των ετών 1771, 1772, 1773. Εκείνα του έτους 1771 έχουν ιστορική και οικονομικο-κοινωνική αξία και για το λόγο ότι έπονται των τραγικών για τους Μανιάτες συμβάντων της Ανοιξης του 1770.
Η επιγραφή αποτελείται όπως προελέχθη από τρείς ανεξάρτητες επιγραφές γραμμένες σε διαφορετικό χρόνο, η πρώτη εκ πέντε γραμμών το 1771, η δεύτερη εκ δύο γραμμών πάνω από την πρώτη φέρει ημερομηνία 11.10.1772 και η τρίτη αριστερά με πέντε γραμμές αναφέρεται στο διάστημα από 17.7 έως 15.9.1773. Στο κάτω μέρος σε δύο γραμμές αναγράφεται το όνομα του γράψαντος.

Μεταγραφή της επιγραφής:

1772. οκτοβριου -1- εχάθι το φεγκάρι
όρες -3- ιμέρα κιριακί κε ήτανε ακέρεο
1771 – ηρτε ακριβια κε επιγενε το γενη
μα τρισ ογγες τον παρα κε το λαδι ι μποτζα πα
ραδες -60. το μπαμπακι ι λίτρα παραδες -20
το κρασι η μποζτα παραδες -30-
κε το αλατζη υ οκα παραδες -5-
1773 μινι ηουλιου 17 επεπεθα
νε ο παναγιοτις - -
σετεμβριου -15- -
εφιγε ι γι
νεκα του - -
γριγοριος ιερομομο[να]χος ταβου
λαρακισ εγραψα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου