ΚΕΡΙΑ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ή ΑΣΩΜΑΤΟΣ (Ερειπωμένος) (Ερειπωμένος)


Aρχάγγελος Μιχαήλ (ή Ασώματος), μονοκάμαρος, μισοερειπωμένος ναός με υπολείμματα τοιχογραφιών 10ου και 13ου αιώνα. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου