ΕΞΩΧΩΡΙ, ΠΑΝΑΓΙΑ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΙΕΑ

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ -Οικογένειας Λιέα
εορτάζει στις 23 Αυγούστου
ΕΞΩΧΩΡΙ, ΠΑΝΑΓΙΑ,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΙΕΑ