ΝΕΟΧΩΡΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΑΥΚΙ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΗ Καρυούπολη όπως φαίνεται από το χωριό Καυκί, διακρίνεται ο πύργος του Κοσονάκου