ΕΞΩΧΩΡΙ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Βρίσκεται στην αρχή του μονοπατιού που καταλήγει στην Παναγία πάνω από τα Πρίπιτσα.