ΚΟΙΤΑ, ΑΗ ΛΙΑΣ

Ο ΑΗ ΛΙΑΣ, (17ου αιώνα) ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΑ