ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός εσωτερικών διαστάσεων 5χ2.73μ με ίχνη γραπτού διακόσμου μεταβυζαντινών χρόνων.