ΠΙΟΝΤΕΣ (ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ ) ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ

 ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ
Εσωτ διαστ 7.80 Χ 2.80μ. Ο ναϊσκος ανήκει στον τύπο ναών με μεγαλιθική τοιχοποιία. Πάνω από την πύλη εισόδου υπάρχει ανακουφιστική κόγχης από πελεκητούς μονόλιθους που σχηματίζουν πεταλόμορφο τόξο. Νεότερο κωδωνοστάσιο επιμελούς κατασκευής υψώνεται στο δυτικό τοίχο.
Τοιχογραφίες
Ο ναός καλύπτεται με τοιχογραφίες τριών στρωμάτων. Το παλαιότερο των βυζαντινών χρόνων (13ος αι) και τα δύο νεότερα του 17ου και των 19ου αιώνα. Το πρώτο βρίσκεται  στην καμάρα του κυρίως ναού. Τη νότια πλευρά της καμάρας διακοσμούσαν τρεις παραστάσεις από τις οποίες διακρίνονται η Υπαπαντή και η Κοίμηση. Στην Υπαπαντή διακρίνεται ο Συμεών που κρατεί το Χριστό στα χέρια. Στη σκηνή της Κοίμηση η κλίνη είναι πολύ ψηλή με κάλυμμα που καλύπτεται με σταυρούς.
Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες του 17ου αιώνα υπάρχουν στο κτιστό τέμπλο (ένθρονη Θεοτόκος βρεφοκρατούσα, Χριστός Μέγας Αρχιερεύς, Μεγάλη Δέηση). Ο Πρόδρομος στο νότιο τοίχο. Την τοιχογραφία της Κοίμησης του 17ου αιώνα στο Β τοίχο κάλυψε άλλη νεότερη του 19ου αιώνα με το ίδιο θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου