ΠΙΟΝΤΕΣ (ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ) ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Ο Ναός του Αγίου Ισιδώρου βρίσκεται ανατολικά του χωριού σε βατό μονοπάτι. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την χρονολόγηση σου ναού, δεν υπάρχουν τοιχογραφίες. Τμήματα από αράβδωτους κίονες έχουν εντοιχιστεί στις παραστάδες της ωραίας πύλης και στη βάση της Αγίας Τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου