ΠΥΡΡΙΧΟΣ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο 'Αγιος Δημήτριος (παλαιότατη, με ίχνη τοιχογραφιών και παλιό νεκροταφείο) .
Μονοκάμαρος ναός, διαστάσεων 11 Χ 3μ. με τοιχογραφίες του 1809.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου