ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΞΙΦΑΡΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΕΟΠΟΛΗ, ΞΙΦΑΡΙΑΝΙΚΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ απο ΕΙΚΟΝΟΒΙΒΛΟ ΜΑΝΗΣ ΒΟΥΡΛΙΤΗ