ΚΑΡΕΑ ΚΑΤΩ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΡΕΑ ΚΑΤΩ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΕΑ ΚΑΤΩ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΕΑ ΚΑΤΩ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΕΑ ΚΑΤΩ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΕΑ ΚΑΤΩ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ