ΤΣΕΡΙΑ,ΠΕΔΙΝΟ,ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΤΣΕΡΙΑ, ΠΕΔΙΝΟ, ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η κοίμηση της Θεοτόκου στο Πεδινο

Η κοίμηση της Θεοτόκου στο Πεδινο

Η κοίμηση της Θεοτόκου στο Πεδινο

Η κοίμηση της Θεοτόκου στο Πεδινο