ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Το καθολικό είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Κτίσθηκε μέσα στον περιβάλλοντα το παλατάκι χώρο, πολύ μεταγενέστερα από αυτό. Σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή Δρανδάκη, κτίσθηκε στις αρχές του 15ου αιώνα και ανήκει στην κατηγορία μονόχωρων ναών με τρούλο, που είναι αρκετά διαδεδομένοι στη Μάνη. Η ανέγερσή του πρέπει να έγινε την εποχή των Παλαιολόγων, τότε που έχουμε και την πρώτη αναφορά για την επισκοπή Καρυούπολης 1426μ.χ.
ΒΙΝΤΕΟ https://www.youtube.com/watch?v=eDNOm9UcLgg
Δεν υπάρχουν σχόλια: