ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ (ΝΑΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

...στο δρόμο προς Μέζαπο.
Στον ημιερειπωμένο μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιος Γεώργιος Μίνας ανακατασκευάσθηκε η καμάρα που είχε καταρρεύσει, έγιναν τοπικές ανακτίσεις και αρμολογήματα και διαμορφώθηκε με πλακόστρωση ο άμεσος περιβάλλων χώρος. Οι εργασίες εκτελέσθηκαν σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε την Εφορεία και δαπάνη του Πολιτιστικού Συλλόγου Μίνας.


Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιος Γεώργιος Μίνας

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ
Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιος Γεώργιος Μίνας
Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιου Νικολάου στο συνοικισμό Άγιος Γεώργιος Μίνας

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣΟ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ


Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: