ΤΣΟΠΑΚΑΣ (ΤΡΙΣΑΚΙΑ ή ΤΡΙΣΑΓΙΑ)

Ο ναός του Αγίου Θεόδωρου. Ολοι στο κοντινό χωριό Τσόπακας τον λένε Τρισάκια (Άγια Τρισάκια ή 'Αγια Τρισάγια). Το όνομα δόθηκε από τα δύο κατερειπωμένα σήμερα παρεκκλήσια που είχαν προστεθεί στα βόρεια και στα νότια του ναού. Ο ναός είναι μονόχωρος, θολωτός χτισμένος από αδρές σταχτόχρωμες πέτρες. Στους δύο τοίχους ...βόρειο και νότιο... υπάρχουν από πέντε τυφλά τόξα με χτιστά θρανία στη βάση τους.
Είναι κατάγραφος από ωραίες αγιογραφίες του 13ου αιώνα με ζωηρά χρώματα. Σώζονται αρκετές στα τύμπανα των τυφλών τόξων και αρκετές επίσης στη θολωτή οροφή όπου υπήρχαν 14 μεγάλες ευαγγελικές σκηνές.


ΒΙΝΤΕΟ ΝΑΟΥ  https://www.youtube.com/watch?v=-Sc7k5n7tFA


Ο ναός του Αγίου Θεόδωρου. Ολοι στο κοντινό χωριό Τσόπακας τον λένε Τρισάκια (Άγια Τρισάκια ή 'Αγια Τρισάγια). Το όνομα δόθηκε από τα δύο κατερειπωμένα σήμερα παρεκκλήσια που είχαν προστεθεί στα βόρεια και στα νότια του ναού. Ο ναός είναι μονόχωρος, θολωτός χτισμένος από αδρές σταχτόχρωμες πέτρες. Στους δύο τοίχους ...βόρειο και νότιο... υπάρχουν από πέντε τυφλά τόξα με χτιστά θρανία στη βάση τους.
Είναι κατάγραφος από ωραίες αγιογραφίες του 13ου αιώνα με ζωηρά χρώματα. Σώζονται αρκετές στα τύμπανα των τυφλών τόξων και αρκετές επίσης στη θολωτή οροφή όπου υπήρχαν 14 μεγάλες ευαγγελικές σκηνές.

ΤΣΟΠΑΚΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ)

ΤΣΟΠΑΚΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
(ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ)


Δεν υπάρχουν σχόλια: