ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ (ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ)

Ενταγμένος στο οχυρό συγκρότημα του Μούρτζινου Τρουπάκη, του οποίου άλλωστε είναι μέρος του οχυρωματικού περιβόλου, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα που επιβάλλεται σε όλο το σύνολο με το εντυπωσιακό πολυόροφο κωδωνοστάσιο και τα εξαίρετα λιθανάγλυφα.
Μονόκλιτη καμαροσκέπαστη τρουλαία Βασιλική, χτισμένη στη νότια όψη και τον τρούλο κατά το ισόδομο σύστημα χρησιμοποιώντας ως οικοδομικό υλικό κυρίως πωρόλιθο και μαρμαρόπετρα, ενώ οι υπόλοιπες όψεις είναι κτισμένες από αγρολιθοδομή.
Τα πλαίσια των ανοιγμάτων κοσμούνται από γλυπτά εξαιρετικής τέχνης, κάποια εκ των οποίων ανάγονται στους βυζαντινούς χρόνους και είναι σε δεύτερη χρήση.
Ο Άγιος Σπυρίδωνας μαζί με τα υπόλοιπα κτίσματα – τον πύργο των Τρουπάκηδων, τον οντά, το ελαιοτριβείο κ.λ.π. – αποτελεί ένα εντυπωσιακό σύνολο, στο οποίο ανιχνεύει κανένας τους μάρτυρες της οργάνωσης της καθημερινής ζωής μιας μικρής, κλειστής κοινωνίας του 17ου -18ου αιώνα με αμυντική οργάνωση από την οποία ωστόσο δε λείπουν οι ξένες επιδράσεις.


BINTEO https://www.youtube.com/watch?v=3cUemZeKFjw&t=85s

3D httpa//360.io/Nh6375:::http://360.io/Nh6375
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Μονόκλιτη καμαροσκέπαστη τρουλαία Βασιλική, χτισμένη στη νότια όψη και τον τρούλο κατά το ισόδομο σύστημα χρησιμοποιώντας ως οικοδομικό υλικό κυρίως πωρόλιθο και μαρμαρόπετρα, ενώ οι υπόλοιπες όψεις είναι κτισμένες από αγρολιθοδομή.
θήκη λεζάντας
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ. ΠΑΛΙΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΑΝΗΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Βόρεια της Παλαιάς Καρδαμύλης ορθώνεται ένας φυσικά οχυρός λόφος, όπου έχουν εντοπισθεί ίχνη της αρχαίας ακρόπολης


Λιθανάγλυφο στον Ναό του Αγ. Σπυρίδωνα.
Ο εντυπωσιακός ναός του Αγ. Σπυρίδωνα..

Ο εντυπωσιακός ναός του Αγ. Σπυρίδωνα..


Πύργος στην Παλαιά Καρδαμύλη..

Πύργος στην Παλαιά Καρδαμύλη..

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Βόρεια της Παλαιάς Καρδαμύλης ορθώνεται ένας φυσικά οχυρός λόφος, όπου έχουν εντοπισθεί ίχνη της αρχαίας ακρόπολης

Ο εντυπωσιακός ναός του Αγ. Σπυρίδωνα.
ΠΑΛΙΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ

Πύργος στην Παλαιά Καρδαμύλη..

Πύργος στην Παλαιά Καρδαμύλη..

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Τα πλαίσια των ανοιγμάτων κοσμούνται από γλυπτά εξαιρετικής τέχνης.

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Μονόκλιτη καμαροσκέπαστη τρουλαία Βασιλική, χτισμένη στη νότια όψη και τον τρούλο κατά το ισόδομο σύστημα χρησιμοποιώντας ως οικοδομικό υλικό κυρίως πωρόλιθο και μαρμαρόπετρα, ενώ οι υπόλοιπες όψεις είναι κτισμένες από αγρολιθοδομή.

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Μονόκλιτη καμαροσκέπαστη τρουλαία Βασιλική, χτισμένη στη νότια όψη και τον τρούλο κατά το ισόδομο σύστημα χρησιμοποιώντας ως οικοδομικό υλικό κυρίως πωρόλιθο και μαρμαρόπετρα, ενώ οι υπόλοιπες όψεις είναι κτισμένες από αγρολιθοδομή.

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Τα πλαίσια των ανοιγμάτων κοσμούνται από γλυπτά εξαιρετικής τέχνης.

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Εντυπωσιακό πολυόροφο κωδωνοστάσιο και τα εξαίρετα λιθανάγλυφα.


ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Τα πλαίσια των ανοιγμάτων κοσμούνται από γλυπτά εξαιρετικής τέχνης.

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, ΚΑΤΟΨΗ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου