ΕΡΗΜΟΣ (ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ)

  Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα. Τοιχοδομία επιμελημένη, σύμφωνα με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής, διακοσμητικές πλίνθινες ταινίες και γλυπτά διαφράγματα. Αθηναϊκός τρούλος και μεταγενέστερο τοξωτό καμπαναριό με εντοιχισμένα τα γλυπτά του παλαιότερου τέμπλου. Το εσωτερικό του ναού καλύπτεται από επιχρίσματα, τοιχογραφίες μεταβυζαντινών χρόνων στο βόρειο τοίχο και την αψίδα.
Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ήδη από το 1992 πραγματοποιεί εργασίες ανακεράμωσης, στεγανοποίησης, επισκευής λιθοδομών και διακοσμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του ναού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στεγανοποίησης των θεμελίων του ναού αποκαλύφθηκε οστεοφυλάκειο στη ΝΑ εξωτερική γωνία καθώς και δεξαμενή σε μικρή απόσταση από το νότιο τοίχο. (2012 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)

Ἡ ἀκρίβεια τῆς κατασκευῆς, οἱ κομψὲς ἀναλογίες, ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ποικιλία στῇ διαπλαση τῶν ὄψεων καὶ ἡ πληρότητα τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου διακρίνουν τὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, δημιούργημα τοῦ 12ου αἰῶνα, δικαιολογώντας τὸ χαρακτηρισμὸ τῆς ἀπὸ ὁρισμένους μελετητὲς ὡς «τῆς τελειότερης ἐκκλησίας τῆς Μάνης».

Βίντεο του ναού  https://www.youtube.com/watch?v=tmJllyRvg6g

Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα. Τοιχοδομία επιμελημένη, σύμφωνα με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής, διακοσμητικές πλίνθινες ταινίες και γλυπτά διαφράγματα. 
Αθηναϊκός τρούλος και μεταγενέστερο τοξωτό καμπαναριό με εντοιχισμένα τα γλυπτά του παλαιότερου τέμπλου. Το εσωτερικό του ναού καλύπτεται από επιχρίσματα, τοιχογραφίες μεταβυζαντινών χρόνων στο βόρειο τοίχο και την αψίδα.

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο ναός είναι πλούσια σε βυζαντινά μνημεία. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ο Ναός Ταξιαρχών στο Κουλούμι (13ος), ο Ναός Αγίου Ιωάννη στον οικισμό Μίνας (βυζαντινών χρόνων), ο Ναός Αγίας Σουλανής, κ.ά.

Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ήδη από το 1992 πραγματοποιεί εργασίες ανακεράμωσης, στεγανοποίησης, επισκευής λιθοδομών και διακοσμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του ναού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στεγανοποίησης των θεμελίων του ναού αποκαλύφθηκε οστεοφυλάκειο στη ΝΑ εξωτερική γωνία καθώς και δεξαμενή σε μικρή απόσταση από το νότιο τοίχο.
http://pamelakonia.gr/lakonia-municipalities/municipality-of-east-mani/churches-monasteries/124-saint-varvara-of-desert

ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.
ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.
Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας του 12ου αιώνα στην Έρημο χαρακτηρίζεται από μελετητές ως "η τελειότερη εκκλησία της Μάνης"


ΕΡΗΜΟΣ, Λεπτομέρεια ναού της Αγίας Βαρβάρας
Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα. Τοιχοδομία επιμελημένη, σύμφωνα με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής, διακοσμητικές πλίνθινες ταινίες και γλυπτά διαφράγματα. Αθηναϊκός τρούλος και μεταγενέστερο τοξωτό καμπαναριό με εντοιχισμένα τα γλυπτά του παλαιότερου τέμπλου.


ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.
Βαρβάρα Ερημος (φωτ.Αλέξ .Γαλατάς )
Βαρβάρα Ερημος . επιγραφη  (φωτ.Αλέξ .Γαλατάς )
Βαρβάρα Ερημος .Απεικόνιση του δωρητή Καλοπόθου Εριμούτη (φωτ.Αλέξ .Γαλατάς )
Βαρβάρα Ερημος .επιγραφη (φωτ.Αλέξ .Γαλατάς )


ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.

ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.

ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.

ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.

ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.

ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.

ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.

ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.

ΕΡΗΜΟΣ, ναός της Αγίας Βαρβάρας Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: