ΒΑΜΒΑΚΑ (ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ)


Οι Άγιοι Θεόδωροι, στο χωριό Βάμβακα, αποτελούν αντιπροσωπευτικό αρχιτεκτονικό δείγμα της Ελλαδικής σχολής στη Μάνη και είναι η μόνη ακριβώς χρονολογημένη (1075) εκκλησία της εποχής αυτής. Διαθέτει μαρμάρινους ελκυστήρες στο εσωτερικό, ένας εκ των οποίων αναφέρει το όνομα του μαρμαρά: «Νικήτας εκ χώρας Μαΐνης».
Ο ναός διαθέτει αριστουργηματικά μαρμάρινα υπέρθυρα. Πρόκειται για δικιόνιο ελλαδικού τύπου ναό, με τρούλο και νάρθηκα. Πάνω σε ένα μαρμάρινο ελκυστήρα του ναού είναι χαραγμένη η χρονολογία 1075.

ΒΙΝΤΕΟ  https://www.youtube.com/watch?v=Qa95lPQZ4qg&t=126s

"Η Πλατυτέρα" Αγιοι Θεόδωροι, στο χωριό Βάμβακα (φωτο ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, Κ.ΚΑΣΣΗΣ)
Οι Άγιοι Θεόδωροι, στο χωριό Βάμβακα, αποτελούν αντιπροσωπευτικό αρχιτεκτονικό δείγμα της Ελλαδικής σχολής στη Μάνη και είναι η μόνη ακριβώς χρονολογημένη (1075) εκκλησία της εποχής αυτής. Διαθέτει μαρμάρινους ελκυστήρες στο εσωτερικό, ένας εκ των οποίων αναφέρει το όνομα του μαρμαρά: «Νικήτας εκ χώρας Μαΐνης».
Ο ναός διαθέτει αριστουργηματικά μαρμάρινα υπέρθυρα. Πρόκειται για δικιόνιο ελλαδικού τύπου ναό, με τρούλο και νάρθηκα. Πάνω σε ένα μαρμάρινο ελκυστήρα του ναού είναι χαραγμένη η χρονολογία 1075.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (1075)
Kατά το δεύτερο ήμισυ το ενδεκάτου αιώνος εργάζετο κατά πάσαν πιθανότητα εις την Μέσα Μάνην ο μαρμαρογλύφος Νικήτας. Περί αυτού γνωρίζομεν μόνον όσας πληροφορίας παρέχει ο ίδιος  υπογράφων έργα του, παρά τον κρατούντα κατά τους βυζαντινούς χρόνους κανόνα της ανωνυμίας.
Αι πληροφορίαι περιορίζονται εις το όνομα του γλύπτου, εις το επάγγελμα και εις τον χρόνον (1075), καθ΄ όν κατεσκεύασε το πρώτον γνωσθέν έργον του, τους μαρμάρινους ελκυστήρας του ναού του αγίου Θεοδώρου της Μπάμπακα. 
ΠΗΓΗ : ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΗ, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (1075)
Kατά το δεύτερο ήμισυ το ενδεκάτου αιώνος εργάζετο κατά πάσαν πιθανότητα εις την Μέσα Μάνην ο μαρμαρογλύφος Νικήτας. Περί αυτού γνωρίζομεν μόνον όσας πληροφορίας παρέχει ο ίδιος  υπογράφων έργα του, παρά τον κρατούντα κατά τους βυζαντινούς χρόνους κανόνα της ανωνυμίας.
Αι πληροφορίαι περιορίζονται εις το όνομα του γλύπτου, εις το επάγγελμα και εις τον χρόνον (1075), καθ΄ όν κατεσκεύασε το πρώτον γνωσθέν έργον του, τους μαρμάρινους ελκυστήρας του ναού του αγίου Θεοδώρου της Μπάμπακα. 
ΠΗΓΗ : ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΗ, ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

ΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΑ, ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΑ, ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΜΕΤΑΞΙΑ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ  , πατήρ Νικόλαος Λαμπρινάκος


Metaxia Anapliote, ΜΕΤΑΞΙΑ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΠΑΤΗΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ

Metaxia Anapliote — στην τοποθεσία Vámvaka, Lakonia, Greece. με  Sharon Gerstel

Προσθήκη λεζάντας

Metaxia Anapliote

Metaxia — με Katerina Zacharia
Angeliki Mexia, fantastic archaeologist whose focus is the protection and restoration of monuments in the Mani.

Η Αγγελική mexia, φανταστική αρχαιολόγος της οποίας η εστίαση είναι η προστασία και η αποκατάσταση μνημείων στη Μάνη.

Danai Charalambous, brilliant archaeologist discusses what is needed to restore the church.

Danai Χαραλάμπους, λαμπρός αρχαιολόγος συζητά ό, τι χρειάζεται για την αποκατάσταση της Εκκλησίας.Δεν υπάρχουν σχόλια: