Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

22 Δεκεμβρίου, Αγίας Αναστασίας

ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , τοιχογραφία στον Αγιο Νικόλαο, στον Πολεμίτα Μάνης
ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,  τοιχογραφία στον  Αγ.Θεόδωρο στον Τσόπακα Μάνης
ΑΠΟ ΛΟΥΚΑΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΦΛΟΜΟΧΩΡΙ, ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΛΩΜΟΧΩΡΙ