Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

ΑΓΙΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ, ΝΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΜΑΝΗ

4 Οκτωβρίου - Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γουρία.
Ο Αγίος Γουρίας  προσπαθούσε να διαδώσει την Χριστιανική πίστη στους Μουσουλμάνους.
Εορτάζει στις 15 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΑΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΙΝΑΣ) ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΕΖΑΠΟ
Αγιος Γουρίας (γύρω στα 1200 μΧ)