Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Παναγία Φανερωμένη, Δρύαλος, 23 Αυγούστου, εννιάμερα της Παναγίας