Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗ

Δείτε το φάκελο του ναού : http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_642.html
Δείτε το βίντεο του ναού : https://www.youtube.com/watch?v=eDNOm9UcLgg