Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Η Παναγίτσα (Φανερωμένη) στον οικισμό του Αη Σούφη (Αγίου Ιωσήφ) στην Κοίτα της Μάνης.

Η Παναγίτσα (Φανερωμένη) στον οικισμό του Αη Σούφη (Αγίου Ιωσήφ) στην Κοίτα της Μάνης.